" ตลาดงานคนพิการออนไลน์ "
เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การติดต่อประสานงานระหว่างคนพิการ นายจ้าง สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้คนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ การประกาศสัมปทาน ตามมาตรา 35 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการทั่วประเทศได้มีอาชีพ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ผ่านระบบออนไลน์

บริการของตลาดงานคนพิการออนไลน์
บริการค้นหาตำแหน่งงานคนพิการ

ตำแหน่งงานที่ว่าง

1,754 ตำแหน่ง

บริการค้นหาสัมปทานของคนพิการ

ประกาศสัมปทาน

9 สัมปทาน

บริการค้นหาคนพิการที่กำลังหางาน

คนพิการที่หางาน

5,866 คน

บริการค้นหาสินค้าของคนพิการ

สินค้า/บริการ

820 รายการ

ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
เข้าชมเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10