วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้คนพิการทำงานได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (กลาง) รองอธิการบดีฝ่ายยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน "Workable คนพิการ ทำงานได้" จัดโดยวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมจัดหางาน และธนาคารรออมสิน จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการในการเข้าทำงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยยึดแนวคิดของความหลากหลายและความเท่าเทียมในสังคมเป็นหลัก ณ ห้องประชุมออดิเทอเรียม ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2560