ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัย และซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัย

ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย อุบัติภัย และการซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดภัย ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ และภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ และการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 5 มิถุนายน 2560