BEM พาน้องเรียนรู้ระบบรถไฟฟ้า MRT

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT ร่วมกับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.นนทบุรี (โรงเรียนศรีสังวาลย์) จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด" โดยนำกลุ่มเยาวชนเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในระบบรถไฟฟ้า และโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ชมภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Despicable Me 3 (มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 3) เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างเสริมจินตนาการให้กลุ่มเยาวชนผู้พิการ เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.60 ที่ผ่านมา

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 6 กรกฎาคม 2560