ประกาศการคัดเลือกสตรีพิการดีเด่นและยุวสตรีพิการดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันสตรีพิการสากล ประจำปี 2561

ผู้ที่สนใจสามารถเสนอชื่อ ส่งแบบประวัติและผลงานดีเด่น มายังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สอบถามรายละเอียดโทร 02 354 3388 ต่อ 304

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 

 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อประวัติและผลงาน

 หลักเกณฑ์คัดเลือกสตรีพิการดีเด่น

 

เครื่องมือช่วยอ่านข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร

จำนวนคนเข้าดูข้อมูล : 0 คน

ผู้ประกาศ : นางสาวพรพรรณ ยอดเณร

วันที่ประกาศ : 12 กันยายน 2560